Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Administratorem danych osobowych jest Klaudia Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Zając Real Estates, wpisaną do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6372183603, REGON: 389325692, ul. Aleksandra Fredry 13 lok. 3, 30-605 Kraków (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: office@klaudiazajac.pl

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celu realizacji w sposób prawidłowy świadczonych przez nas usług, w tym przykładowo: nawiązanie kontaktu, umówienie daty spotkania, ustalenie szczegółów oferty. Podczas gromadzenia danych osobowych zostaniesz każdorazowo poinformowany, na jakiej podstawie i w jakim celu zbieramy Twoje dane.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy gromadzić, przetwarzać oraz wykorzystywać następujące dane osobowe pod warunkiem uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:

 • dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię lub nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych produktach i usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży nieruchomości,
 • informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, a jeśli wycofasz zgodę to do momentu cofnięcia zgody.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Dane mogą być udostępniane:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podmioty te gwarantują wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:

 • wycofania udzielonej zgody (bez podawania przyczyny)
 • dostępu do danych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych, pod następującymi warunkami:

- niepoprawności danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności

- jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem (zamiast żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Ci prawo  żądania ograniczenia ich używania

- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia

 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w sposób niewłaściwych

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu: office@klaudiazajac.pl

POLITYKA COOKIES

Definicje:

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Klaudia Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Zając Real Estates, wpisaną do centralnej ewidencji i działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6372183603, REGON: 389325692, ul. Aleksandra Fredry 13 lok. 3, 30-605 Kraków

Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który korzysta ze strony internetowej: www.klaudiazajac.pl

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

Serwisy – strona internetowa: www.klaudiazajac.pl, której właścicielem jest Administrator. 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google i Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 10.2021 r.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na stronie: klaudiazajac.pl